ПРОГРАМА BG04 "ЕНЕРГИЙНА ЕФЕКТИВНОСТ И ВЪЗОБНОВЯЕМА ЕНЕРГИЯ"

В периода януари – април 2016 г. ще се проведат обучения по Проект програма BG04 "Енергийна ефективност и възобновяема енергия", грантова схема BG04-04-05

Обученията щe бъдат в шестте региона за икономическо планиране в периода януари – април 2016 г., съгласно приложения График.

При желание за участие, моля попълнете регистрационната форма.

За повече информация може да разгледате поканите за предстоящите през месец януари обучения:

Варна

Бургас

Пловдив

София

Перник

Враца