На 11.12.2014 г. в сградата на МЕ се проведе Семинар по проект на ЕБВР "Насърчаване прилагането на EnPC/ESCO договори

На 11.12.2014 г. в сградата на МЕ се проведе семинар за представяне на тръжната документация, методиката за отчитане на гарантирания резултат и методиката за оценка по проект на ЕБВР "Насърчаване прилагането на EnPC/ESCO договори (договори за енергоспестявне с гарантиран резултат) за публичния сектор в България.

Емоционалната и интензивна дискусия показа от една страна, че съществуват бариери на пазара за ДГР, които пречат и спират по-широкото прилагане на този модел, а от друга страна показа и големият интерес от страна на частният сектор.

Презентация

Списък на участниците