Информационни кампании за популяризиране на прилагането на ЕСКО механизма

Агенция за устойчиво енергийно развитие организира информационни кампании за популяризиране на прилагането на ЕСКО механизма, ефекта и ползите за отделните потребители и за икономиката на страната като цяло от повишаване на енергийната ефективност в промишлените предприятия. Възможностите за пазарно реализиране на мерки по енергийна ефективност и използване на енергия от ВИ, както и на ползите от придобиване на удостоверения за енергийни спестявания

Информационни кампании ще бъдат проведени в следните градове:
гр. Пловдив - 9 юли 2019 г.
гр. Велико Търново - 10 юли 2019 г.
гр. Бургас - 11 юли 2019 г.
гр. Варна - 12 юли 2019 г.
гр. София - 16 юли 2019 г.
гр. Враца - 17 юли 2019 г.

За повече информация и регистрация -https://esco-campaings.eu