ДО КОНСУЛТАНТИТЕ ПО ЕНЕРГИЙНА ЕФЕКТИВНОСТ ПО ЧЛ. 44 АЛ. 1 И 2 ОТ ЗАКОНА ЗА ЕНЕРГИЙНА ЕФЕКТИВНОСТ

 

РЕД ЗА ПОЛУЧАВАНЕ НА КЛЮЧ

за ползване на новия софтуер за изчисляване на енергийните характеристики на сгради, разработен по проект „BG161PO003-4.3.03 „Повишаване на институционалния капацитет на Агенцията за устойчиво енергийно развитие (АУЕР) с цел предоставяне на повече и по-качествени услуги в областта на енергийната ефективност“

УВАЖАЕМИ ГОСПОЖИ И ГОСПОДА,

Редът за получаване на ключ е следният:

От интернет страницата на АУЕР избирате Меню „Електронни услуги“,
след което избирате „За подаване по електронен път на искания за вписване, пререгистрация, вписване на промени в обстоятелствата, заличаване и издаване на дубликат на удостоверение - регистри по чл. 44, ал.1 и по чл. 60, ал. 1 от ЗЕЕ. За предоставяне на информация от вписаните в регистрите лица за извършените от тях дейности през предходната година натиснете ТУК .

В Главното меню на отворения екран намирате „Софтуер за ЕХ на сграда“.

Инсталирате продукта на компютъра, системата генерира код.

Изпращате трите си имена, получения код и номера на Удостоверението за професионална квалификация за обследване за енергийна ефективност и сертифициране на сгради на следния електронен адрес:
Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите.

С обратен имейл ще получите ключ за активация на продукта..