Важно Важно

На вниманието на задължените лица – търговци с течни горива: Изпълнение на краткосрочни мерки за енергийни спестявания

На вниманието на задължените лица – търговци с течни горива: Изпълнение на краткосрочни мерки за енергийни спестявания

Във връзка с широкото използване на мярка „използване на горивни добавки в горивата на двигателите с вътрешно горене“ за доказване на изпълнението на индивидуални цели за енергийни спестявания през предходните отчетни години – 2021 г. и 2022 г., за доказване на изпълнението на индивидуалните Ви цели през 2023 г. молим да имате предвид следното:

  • Мярката е с полезен живот 1 год.
  • Реализираните енергийни спестявания, доказани през 2021 г. и през 2022 г. чрез използване на краткосрочни мерки, не съществуват през 2023 г.
  • Поради кумулативния характер на задължението Ви към 1 март 2024 г. е необходимо да докажете реализирането на нови енергийни спестявания в размер на:

(индивидуалната Ви цел през 2021 г.) + (индивидуалната Ви цел през 2022 г.)  + (индивидуалната Ви цел през 2023 г.)  

 

Пример за изчисление на размера на енергийните спестявания, който следва да бъде отчетен към 1 март 2024 г.:

Ако индивидуалната цел на дадено лице през 2021 г. е била 5 MWh и нейното изпълнение е постигнато чрез прилагането на краткосрочна мярка (например „използване на горивни добавки в горивата на двигателите с вътрешно горене“), през 2022 г.  задължението е било 6 MWh и отново е изпълнявано с краткосрочна мярка, а през 2023 г. задължението е 4 MWh, то към 1 март 2024 г. следва да бъдат доказани енергийни спестявания от НОВИ мерки (изпълнени през 2023 г.) в размер на:

5 + 6 + 4 = 15 MWh

Постигнати енергийни спестявания по тази мярка, постигнати през 2021 г. и през 2022 г. НЕ МОГАТ да бъдат отчитани за изпълнение на индивидуалната цел на задълженото лице през 2023 г. Пълният размер на кумулативните спестявания (в примера равни на 15 MWh) следва да бъде доказан чрез изпълнение на мерки САМО през отчетната 2023 г.

Илюстративен пример на кумулативния характер на задълженията за енергийни спестявания: Размер на енергийните спестявания, необходим за доказване на индивидуална цел от изпълнение на КРАТКОСРОЧНИ МЕРКИ за енергийни спестявания (полезен живот 1 год.)

Pic1.png

Русенският университет организира курс за обучение на КОНСУЛТАНТИ ПО ЕНЕРГИЙНА ЕФЕКТИВНОСТ НА ПРОМИШЛЕНИ СИСТЕМИ, ПРЕДПРИЯТИЯ И СИСТЕМИ ЗА ВЪНШНО ИЗКУСТВЕНО ОСВЕТЛЕНИЕ

съгласно Наредба № Е-РД-04-1 от 3.01.2018 г. за обстоятелствата, подлежащи на вписване в регистрите по Закона за енергийната ефективност (ЗЕЕ).

Лекциите ще се провеждат on-line, а практическите занятия – курсов проект, примери от практиката и допълнителни консултации присъствено в Русенския университет. Русенският университет ще обяви началото на курса след сформиране на учебна група.

Кандидатстването става по документи, които могат да се изпратят по електронен път (препоръчително във формат pdf, jpeg, png с размер до 2.5 МВ) на E-mail: Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите., или в канцеларията на Аграрно-индустриален факултет (през работно време) – ректорат, етаж II кабинет 315.1.

Цената на курса се определя с решение на Методическия съвет и ще бъде оповестена допълнително. В нея се включва обучение, учебни материали, до 2 явявания на изпит и издаване на удостоверение за квалификация след успешно издържан изпит.

Таксата за курса се заплаща след одобряване на кандидата от страна на Русенски университет. Записването става по реда на сключване на договор и платена такса.

За допълнителна информация: д-р Пенчо Златев – Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите..

Поименен списък на задължените лица по чл. 14а, ал. 4 от Закона за енергийна ефективност и стойностите на определените им индивидуални цели за енергийни спестявания за 2023 г., утвърден със заповед на Министъра на енергетиката № Е-РД-16-183/31.03.2023 г.

На вниманието на задължените лица по чл. 14а, ал. 4 от Закона за енергийна ефективност (ЗЕЕ) – търговци с горива и енергия: Поименен списък на задължените лица по чл. 14а, ал. 4 от ЗЕЕ и определените им индивидуални цели за енергийни спестявания за изпълнение през 2023 г., утвърден със заповед на Министъра на енергетиката № Е-РД-16-183/31.03.2023 г.

Индивидуалните цели са определени в съответствие с разпоредбите на Закона за енергийна ефективност и в съответствие с Интегриран план в областта на енергетиката и климата на Република България 2021-2030.

Задължените лица, които уведомиха АУЕР за предоставена информация към кметовете на общини към 15 февруари 2023 г. по реда на чл. 63, ал. 10 от ЗЕЕ, ползват намаление на определената им индивидуална годишна цел с едно на сто, съгласно разпоредбите на чл. 17 от ЗЕЕ.

Актуална информация за текущия напредък по изпълнението на индивидуалните цели за енергийни спестявания на задължените лица може да бъде намерена на Интернет страницата на АУЕР в Регистър на задължените лица.

 

На вниманието на задължените лица – търговци с течни горива: Изпълнение на краткосрочни мерки за енергийни спестявания

Във връзка с широкото използване на мярка „използване на горивни добавки в горивата на двигателите с вътрешно горене“ за доказване на изпълнението на индивидуални цели за енергийни спестявания през предходната отчетна година – 2021 г., за доказване на изпълнението на индивидуалните Ви цели през 2022 г. молим да имате предвид следното:

1. Мярката е с полезен живот 1 год.
   2. Реализираните енергийни спестявания, доказани през 2021 г. чрез използване на краткосрочни мерки, не съществуват през 2022 г.
   3. Поради кумулативния характер на задължението Ви към 1 март 2023 г. е необходимо да докажете реализирането на нови енергийни спестявания в размер на:
(индивидуалната Ви цел през 2021 г.) + (индивидуалната Ви цел през 2022 г.)

Пример за изчисление на размера на енергийните спестявания, който следва да бъде отчетен към 1 март 2023 г.:

Ако индивидуалната Ви цел през 2021 г. е била 5 MWh и нейното изпълнение е постигнато чрез прилагането на мярка „използване на горивни добавки в горивата на двигателите с вътрешно горене“, а през 2022 г. задължението Ви е 4 MWh, то към 1 март 2023 г. трябва да докажете енергийни спестявания от НОВИ мерки (изпълнени през 2022 г.) в размер на:

5 + 4 = 9 MWh

Постигнати енергийни спестявания по тази мярка, постигнати през 2021 г. НЕ МОГАТ да бъдат отчитани за изпълнение на целта Ви през 2022 г. Пълният размер на кумулативните спестявания (в примера равни на 9 MWh) следва да бъде доказан чрез изпълнение на мерки САМО през отчетната 2022 г.

Илюстративен пример на кумулативния характер на задълженията за енергийни спестявания:

Размер на енергийните спестявания, необходим за доказване на индивидуална цел от изпълнение на КРАТКОСРОЧНИ МЕРКИ за енергийни спестявания (полезен живот 1 год.)

Илюстративен пример на кумулативния характер на задълженията за енергийни спестявания в случай, че задълженото лице не изпълнява текущо годишната си цел за енергийни спестявания:

  

ЗЛ – задължено лице

До фирмите извършващи обследване за енергийна ефективност и сертифициране

Проект на резюме и автоматично попълващ се сертификат - Резюме V.2

Необходимо е да се разрешат "Макросите"

Презентации и примери от представянето на Наредба № РД-02-20-3 / 9.11.2022 г. за техническите изисквания към енергийните характеристики на сгради проведено на 28 и 29 ноември в Дома на науката и техниката.

Презентация на Наредбата

Примери

Презентазия на Сертификати за сгради