Списък на притежателите на активни удостоверения за енергийни спестявания, съгласно чл. 75, ал. 3, т.2 от ЗЕЕ, дали съгласие за публикуване

Списък УЕС
#Собственик  ЕИК  Енергийни спестявания (MWh)  Брой 
1ОБЩИНА РАДНЕВО00081795673.9481
2ОБЩИНА ГАБРОВО00021563026.8871
3"АСАРЕЛ-МЕДЕТ" АД8221062698296.2771
4"ВИН. С. ИНДУСТРИЙС" ООД831280490279.031
5"ПИМК" ООД11553617914885.511
6"ПРАВЕЦ ГАЗ 1" АД131534523273.541
7"СВИЛОЦЕЛ" ЕАД1046453625682.161
8"СКЛАДОВА ТЕХНИКА" АД814191858203.9181
9"ЮРОСПИЙД" ООД8320753531026.681
10"СОФИЯ МЕД" АД13014443824161.171
11"СТОМАНА ИНДЪСТРИ" АД11350921916576.981
12"ФЕСТО ПРОИЗВОДСТВО" ЕООД130275576379.22
13"СТОЛИЧЕН АВТОТРАНСПОРТ" ЕАД1216834081104.292
14"МУРРА - 2002" ООД12855924990.072
15ГЕОТРЕЙДИНГ АД202533127923.712
16"ЧЕЗ Информационни и комуникационни технологии България" ЕАД20351759916.142
17"АРЕСГАЗ" ЕАД8131018151157.842
18"АИТ ИНТЕРНЕШЪНЪЛ ТРАНСПОРТ" ЕООД16007252116858.12
19"АУРУБИС БЪЛГАРИЯ" АД 832046871119682
20ТОПЛИВО АД83192439438883.752
21ОБЩИНА ДРАГОМАН00077623593.0622
22"ХРАНИНВЕСТ - ХРАНМАШКОМПЛЕКТ" АД8330668668.23
23"ЗАРА Е" ООД833093660314.1123
24"БУТИЛИРАЩА КОМПАНИЯ-ГОРНА БАНЯ" ООД831544709905.5323
25"СОЛВЕЙ СОДИ" АД8131093888596.13
26"ТРУД" АД 1170005917027.513
27БЪЛГАРСКИ ИНСТИТУТ ПО МЕТРОЛОГИЯ175092070442.714
28ДЪРЖАВНА АГЕНЦИЯ ЗА МЕТРОЛОГИЧЕН И ТЕХНИЧЕСКИ НАДЗ000695096 88.424
29ДЪРЖАВНО ПРЕДПРИЯТИЕ "РАДИОАКТИВНИ ОТПАДЪЦИ"13121847155.224
30ИЗПЪЛНИТЕЛНА АГЕНЦИЯ "БЪЛГАРСКА СЛУЖБА ЗА АКРЕДИТА12179771485.874
31НАЦИОНАЛЕН ЦЕНТЪР ЗА ИНФОРМАЦИЯ И ДОКУМЕНТАЦИЯ831604711564.824
32"ВЕОЛИЯ ЕНЕРДЖИ ВАРНА" ЕАД103195446313.4544
33"Е. МИРОЛИО" ЕАД1196035472835.614
34ОБЩИНА НОВА ЗАГОРА0005905975.7184
35ПАТЕНТНО ВЕДОМСТВО НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ000695121360.814
36"ПЕТКО АНГЕЛОВ БГ" ЕООД16007458672737.125
37"АНИ 93 - Г. ПЕТКОВ 06" ЕООД1600739088586.465
38"ГРАДСКИ ТРАНСПОРТ" EАД-ВАРНА1030036682170.935
39"К З Т - ЗЛАТАНОВИ" ООД1155559806935.875
40"КАВАРНА ГАЗ" ООД124058739738.375
41ОБЩИНА ГОРНА МАЛИНА000776178199.6576
42ОБЩИНА ВАРНА000093442291.576
43"ДЗУ" АД83306692345.377
44"ЦЕНТЪР ЗА ГРАДСКА МОБИЛНОСТ" ЕАД202218735913.899
45ОБЩИНА ЛОВЕЧ0002915911064.1811
46ОБЩИНА КНЕЖА000193243564.6312
47ОБЩИНА БОЖУРИЩЕ000776071467.2813
48ОБЩИНА ВЕЛИКО ТЪРНОВО000133634325.37617
49"ДЕВНЯ ЦИМЕНТ" АД81310983317799518
50ОБЩИНА БЕЛОСЛАВ0000934031269.19519
51ОБЩИНА ВРАЦА0001931151336.2420
52ОБЩИНА ЛУКОВИТ000291602745.58320
53ОБЩИНА ЛЯСКОВЕЦ000133844386.73426
54ОБЩИНА БУРГАС0000568141480.52227
Стр. 1 / 1
Powered by Tools JX