2.5. Списъци

Списъци на лицата, придобили квалификация за извършване на дейностите по чл. 21, ал. 1 от ЗЕВИ - монтажници на съоръжения за биомаса, слънчеви фотоволтаични преобразуватели, слънчеви топлинни инсталации, термопомпи и повърхностни геотермални системи

Списък по чл. 21 от ЗЕВИ
(0 записи)
Име  Удостов. №  Обучаваща институция  Специалност  Професия  Част от професия  Степен  Фирма 
Няма данни (записи).
Стр. 1 / 1