Информация по чл.22б, ал.2 т.14 от ЗОП – 01.01.2017- 03.02.2017г.

12.01.2017г. на основание чл.5, ал.2, ал.3 от договор № 02/29.01.2016г. плащане в размер на 3120,00 лв.
03.02.2017г. на основание чл.5, ал.2, ал.3 от договор № 02/29.01.2016г. плащане в размер на 3120,00 лв.