Информация за върната гаранция - към 29.07.2016 г.

На 26.07.2016г. е върната гаранция за изпълнение в размер на 7 479,80 лв, която представлява задържани 2% за обезпечаване на задължението за гаранционно обслужване съгл. чл.13 ал.3 от Договор № 09/30.03.2016г.с "МАП РИАЛ" ДЗЗД