Информация по чл.22б, ал.2 т.14 от ЗОП – 01.01.2016- 05.02.2016г.

15.01.2016г. на основание чл.5, ал.2, ал.3 от договор № 03/31.01.2015г. плащане в размер на 2784,00 лв.
    05.02.2016г. на основание чл.5, ал.2, ал.3 от договор № 03/31.01.2015г. плащане в размер на 2784,00 лв.