Информация по чл.22б, ал.2 т.16 от ЗОП – към 31.10.2015г.

Освободени гаранции за изпълнение:
07.10.2015г.: чл.63, ал.1 от ЗОП и чл.11,ал.5 от Договор № 08/18.02.2015г. – „Аксиопеа Консулт” ЕООД