Информация по чл.22б, ал.2 т.16 от ЗОП – към 30.09.2015г.

Освободени гаранции за изпълнение:
09.09.2015г.: чл.63, ал.1 от ЗОП и чл.12,ал.2 от Договор № 16/08.07.2015г. – Обединение „Специализирано обучение”