Информация по чл.22б, ал.2 т.9 от ЗОП – за периода: от  31.03.2015г. до 31.08.2015г.

Освободени гаранции за участие:
28.08.2015г.: чл.62, ал.1, т.2 от ЗОП – „Глобал Адвайзърс” АД
28.08.2015г.: чл.62, ал.1, т.2 от ЗОП – „Административни управленски системи” ДЗЗД
21.08.2015г.: чл.62, ал.1, т.2 от ЗОП – „КПМГ България” ООД
21.08.2015г.: чл.62, ал.1, т.2 от ЗОП – „Агенция СТРАТЕГМА” ООД