Информация по чл.22б, ал.2 т.14 от ЗОП – към 31.07.2015г.


17.07.2015г. на основание чл.2, ал.5 от договор № 10/31.03.2015г. плащане в размер на 47 040,00 лв.
17.07.2015г. на основание чл.2, ал.5 от договор № 11/31.03.2015г. плащане в размер на 6240,00 лв.