Информация по чл.22б, ал.2 т.9 от ЗОП – към 31.03.2015 г.

Освободени гаранции за участие:

27.03.2015 г.: чл.62, ал.1, т.2 от ЗОП – „ИЮ Консулт” ООД
27.03.2015 г.: чл.62, ал.1, т.2 от ЗОП – „БенчМарк Груп” АД
27.03.2015 г.: чл.62, ал.1, т.2 от ЗОП – „Трейнър консулт” ЕООД
27.03.2015 г.: чл.62, ал.1, т.2 от ЗОП – Обединение „Организационно развитие”
27.03.2015 г.: чл.62, ал.1, т.2 от ЗОП – „КПМГ България” ООД
27.03.2015 г.: чл.62, ал.1, т.2 от ЗОП – „Ню Ай” АД
27.03.2015 г.: чл.62, ал.1, т.2 от ЗОП – „Агенция СТРАТЕГМА” ООД
27.03.2015 г.: чл.62, ал.1, т.2 от ЗОП – „И-Финанси” ЕООД