Информация по чл.22б, ал.2 т.9 от ЗОП – към 31.03.2015 г.

Освободени гаранции за участие:

25.03.2015 г.: чл.62, ал.1, т.1 от ЗОП – Обединение „ИББ”
30.03.2015 г.: чл.62, ал.1, т.2 от ЗОП – „МАП РИАЛ” ДЗЗД
31.03.2015 г.: чл.62, ал.1, т.2 от ЗОП – „Димирома” ЕООД