Информация по чл.22б, ал.2 т.9 от ЗОП – за периода 02.12.2014г.- 31.01.2015г.

Освободени гаранции за участие:
06.01.2015г.: чл.62, ал.1, т.1 от ЗОП- „СЪНИ СИТИ” ЕООД; „ЕС ТИ БИ КОМЮНИКЕЙШЪНС”ЕООД; ОБЕДИНЕНИЕ „КОМУНИКАЦИЯ ЗА ЕНЕРГИЙНА ЕФЕКТИВНОСТ”; „РА КРЕС” ЕООД; БИК – БЪЛГАРСКА ИЗДАТЕЛСКА КОМПАНИЯ АД; КОНСОРЦИУМ „КА ЕЛ КЛАСИК КОМЮНИКЕЙШЪНС”; „ИВЕНТ ДИЗАЙН” ООД; ДЗЗД „ЗА ПОВЕЧЕ ЕНЕРГИЯ”
Задържани гаранции за участие: чл.62, ал.1, т.2 ОТ ЗОП за периода 02.12.2014г.- 31.01.2015г. – „Д МЕДИЯ” ООД