Информация по чл.22б, ал.2 т.9 от ЗОП – 02.12.2014г.-31.01.2015г.

Освободени гаранции за участие:
13.01.2015г.: чл.62, ал.1, т.2 от ЗОП–„ТРАКТЕБЕЛ БЪЛГАРИЯ ИНЖЕНЕРИНГ”ДЗЗД; Обединение „ БЕЛИ СЕРТИФИКАТИ”