Информация по чл.22б, ал.2 т.9 от ЗОП – към 01.12.2014г.

Освободени гаранции за участие:
25.09.2014г.чл.62,ал.1,т.1 – Обединение „ЕН ПАРТНЕРС”
04.11.2014г. чл.62, ал.1, т.1 – Обединение „ЕНЕРГИЕН МЕНИДЖМЪНТ”