Информация по чл.22б, ал.2 т.9 от ЗОП – към 01.12.2014г.

Освободени гаранции за участие:
01.12.2014г.: чл.62, ал.1, т.1 от ЗОП– Адвокатско дружество „Пенков Марков и партньори”; Обединение „БЕК, ЕНКОН, ГТКО”
Задържани гаранции за участие: чл.62, ал.1, т.2 от ЗОП– „ТРАКТЕБЪЛ БЪЛГАРИЯ ИНЖЕНЕРИНГ”ДЗЗД; Обединение „ БЕЛИ СЕРТИФИКАТИ”