ОБЩЕСТВЕНИ ПОРЪЧКИ

ОБЩА ИНФОРМАЦИЯ

ВЪТРЕШНИ ПРАВИЛА

ПРЕДВАРИТЕЛНИ ОБЯВЛЕНИЯ

АКТУАЛНИ ОБЩЕСТВЕНИ ПОРЪЧКИ

ЗОП-2018-007/03.10.2018 г.
Сряда, 03 Октомври 2018
ЗОП-2018-007/03.10.2018 г. Открита процедура с предмет: „Интегриране на съществуващи... »»» Още…
ЗОП-2018-006/03.10.2018 г.
Сряда, 03 Октомври 2018
ЗОП-2018-006/03.10.2018 г. Публично състезание с предмет: „Организиране и провеждане на... »»» Още…
ЗОП-2018-005/28.09.2018 г
Петък, 28 Септември 2018
ЗОП-2018-005/28.09.2018 г. Открита процедура с предмет: „Организиране и провеждане на... »»» Още…
ЗОП-2018-004/28.09.2018 г.
Петък, 28 Септември 2018
ЗОП-2018-004/28.09.2018 г. Открита процедура с предмет: „Провеждане на семинарни обучения... »»» Още…
ЗОП-2018-003/03.09.2018 г.
Понеделник, 03 Септември 2018
ЗОП-2018-003/03.09.2018 г. Открита процедура с предмет: „Разработване на Методически... »»» Още…
ЗОП-2018-002/03.09.2018 г.
Понеделник, 03 Септември 2018
ЗОП-2018-002/03.09.2018 г. Открита процедура с предмет: „Разработване на примерни... »»» Още…