Проект "Мониторинг на европейските и националните индикатори за енергийна ефективност" (ODYSSEE MURE 2012)

Основните цели на проекта са: сравнение на напредъка в подобряване на енергийната ефективност в страните от ЕС по сектори на крайното енергийно потребление, оценка на ефекта от прилагането на различни политики и мерки по енергийна ефективност и проследяване на изпълнението на националните цели по енергийна ефективност.

Проектът стартира март 2013 и е с продължителност 30 месеца.

 

 Odyssee база данни
Индикатори за енергийна ефективност

 

 

Mure база данни
Политики и мерки по енергийна ефективност

 

https://www.odyssee-indicators.org

Анализ “Тенденции и политики по енергийна ефективност в ЕС - ODYSSEE MURE бази данни”, септември 2015 г. (на английски език)