Заповед за прекратяване на конкурсната процедура за длъжност - Старши експерт „Анализ и потенциал на енергийната ефективност и възобновяемите източници на енергия, индивидуални цели“ в Агенцията за устойчиво енергийно развитие

Заповед за прекратяване на конкурсната процедура за длъжност - Старши експерт „Анализ и потенциал на енергийната ефективност и възобновяемите източници на енергия, индивидуални цели“ в Агенцията за устойчиво енергийно развитие

Обявa за конкурс за незаетa длъжност за Старши експерт „Анализ и потенциал на енергийната ефективност и възобновяемите източници на енергия, индивидуални цели“ в Агенцията за устойчиво енергийно развитие

Обявата е публикувана в Административен регистър и в www.jobs.bg

Срок за подаване на документи - 20.04.2022 г.

Образци на документи по чл.17 от Наредбата за провеждане на конкурсите за държавни служители (НПКПМДС):

Декларация по чл. 17, ал. 3, т. 1 от НПКПМДС.
Заявление за участие в конкурс-чл. 17, ал. 2 от НПКПМДС.