Архив ОБЯВИ Архив ОБЯВИ

Заповед за прекратяване на конкурсната процедура за длъжност - Младши експерт „Схеми за насърчаване на енергийна ефективност и възобновяеми енергийни източници“ в Агенцията за устойчиво енергийно развитие

Заповед за прекратяване на конкурсната процедура за длъжност - Младши експерт „Схеми за насърчаване на енергийна ефективност и възобновяеми енергийни източници“ в Агенцията за устойчиво енергийно развитие

Обявa за конкурс за незаетa длъжност за Младши експерт „Схеми за насърчаване на енергийна ефективност и възобновяеми енергийни източници“ в Агенцията за устойчиво енергийно развитие

Обявата е публикувана в Административен регистър и в www.jobs.bg

Срок за подаване на документи - 20.04.2022 г.

Образци на документи по чл.17 от Наредбата за провеждане на конкурсите за държавни служители (НПКПМДС):

Декларация по чл. 17, ал. 3, т. 1 от НПКПМДС.
Заявление за участие в конкурс-чл. 17, ал. 2 от НПКПМДС.

Списък на допуснатите и недопуснатите кандидати за участие в конкурс.

Система за определяне на резултатите.

Заповед за прекратяване на конкурсната процедура за длъжност - Старши експерт „Анализ и потенциал на енергийната ефективност и възобновяемите източници на енергия, индивидуални цели“ в Агенцията за устойчиво енергийно развитие

Заповед за прекратяване на конкурсната процедура за длъжност - Старши експерт „Анализ и потенциал на енергийната ефективност и възобновяемите източници на енергия, индивидуални цели“ в Агенцията за устойчиво енергийно развитие

Обявa за конкурс за незаетa длъжност за Старши експерт „Анализ и потенциал на енергийната ефективност и възобновяемите източници на енергия, индивидуални цели“ в Агенцията за устойчиво енергийно развитие

Обявата е публикувана в Административен регистър и в www.jobs.bg

Срок за подаване на документи - 20.04.2022 г.

Образци на документи по чл.17 от Наредбата за провеждане на конкурсите за държавни служители (НПКПМДС):

Декларация по чл. 17, ал. 3, т. 1 от НПКПМДС.
Заявление за участие в конкурс-чл. 17, ал. 2 от НПКПМДС.

Заповед за прекратяване на конкурсната процедура за длъжност - Главен експерт „Национални планове и отчети по енергийна ефективност и възобновяеми енергийни източници“ в Агенцията за устойчиво енергийно развитие

Заповед за прекратяване на конкурсната процедура

Обявa за конкурс за незаетa длъжност за Главен експерт „Национални планове и отчети по енергийна ефективност и възобновяеми енергийни източници“ в Агенцията за устойчиво енергийно развитие

Обявата е публикувана в Административен регистър и в www.jobs.bg

Срок за подаване на документи - 20.04.2022 г.

Образци на документи по чл.17 от Наредбата за провеждане на конкурсите за държавни служители (НПКПМДС):

Декларация по чл. 17, ал. 3, т. 1 от НПКПМДС.
Заявление за участие в конкурс-чл. 17, ал. 2 от НПКПМДС.

Списък на допуснатите и недопуснатите кандидати за участие в конкурс за длъжността

Система за определяне на резултатите за длъжността

Заповед за прекратяване на конкурсната процедура за длъжност - Главен експерт „Анализ и потенциал на енергийната ефективност и възобновяемите източници на енергия, индивидуални цели“ в Агенцията за устойчиво енергийно развитие

Заповед за прекратяване на конкурсната процедура за длъжност - Главен експерт „Анализ и потенциал на енергийната ефективност и възобновяемите източници на енергия, индивидуални цели“ в Агенцията за устойчиво енергийно развитие

Обявa за конкурс за незаетa длъжност за Главен експерт „Анализ и потенциал на енергийната ефективност и възобновяемите източници на енергия, индивидуални цели“ в Агенцията за устойчиво енергийно развитие

Обявата е публикувана в Административен регистър и в www.jobs.bg

Срок за подаване на документи - 20.04.2022 г.

Образци на документи по чл.17 от Наредбата за провеждане на конкурсите за държавни служители (НПКПМДС):

Декларация по чл. 17, ал. 3, т. 1 от НПКПМДС.
Заявление за участие в конкурс-чл. 17, ал. 2 от НПКПМДС.

Списък на допуснатите и недопуснатите кандидати за участие в конкурс.

Система за определяне на резултатите.

Още статии ...

  1. Списък на класираните кандидати за конкурс - Главен експерт „Контрол по енергийна ефективност на сгради” в Агенцията за устойчиво енергийно развитие
  2. Обявление за конкурс за незаета длъжност за Главен експерт „национални планове и отчети по енергийна ефективност и възобновяеми източници на енергия” в Агенция за устойчиво енергийно развитие
  3. Обявление за конкурс за незаета длъжност за Главен експерт „анализ и потенциал на енергийна ефективност и възобновяеми източници на енергия, индивидуални цели” в Агенция за устойчиво енергийно развитие
  4. Обявление за конкурс за незаети длъжности за Младши експерт „схеми за насърчаване на енергийна ефективност и възобновяеми източници на енергия” в Агенцията за устойчиво енергийно развитие
  5. Обявление за конкурс за незаета длъжност за Главен експерт „национални планове и отчети по енергийна ефективност и възобновяеми източници на енергия” в АУЕР
  6. Обявление за конкурс за незаета длъжност за Главен експерт „анализ и потенциал на енергийна ефективност и възобновяеми източници на енергия, индивидуални цели” в АУЕР
  7. Обявление за конкурс за незаета длъжност за Младши експерт „контрол и регистър гаранции за произход на енергия от възобновяеми източници” в АУЕР
  8. Обявление за конкурс за незаета длъжност за Главен експерт „контрол по енергийна ефективност на сгради“ в АУЕР
  9. Обявление за конкурс за незаета длъжност за Главен експерт „контрол по енергийна ефективност на търговци с енергия“ в АУЕР
  10. Обявление за конкурс за незаета длъжност за Старши експерт „контрол по енергийна ефективност на сгради“ в АУЕР