Информационни материали

 АНАЛИЗИ

 

 ЕНЕРГИЙНА ЕФЕКТИВНОСТ

Наръчник за управление на енергийната ефективност в предприятията

Материали за самостоятелно обучение по наръчника

Брошура на Европейската енергийна мрежа (EnR) – история, роля, експертиза (на английски език)