Информационни материали

 АНАЛИЗИ

Анализи на изпълнението на общинските програми за насърчаването използването на енергия от възобновяеми източници и биогорива

Анализ на изпълнението на общинските краткосрочни и дългосрочни програми за насърчаване използването на енергия от възобновяеми източници и биогорива през 2021 г. по региони за икономическо планиране в България

Анализ на изпълнението на общинските краткосрочни и дългосрочни програми за насърчаване използването на енергия от възобновяеми източници и биогорива през 2020 г. по региони за икономическо планиране в България

Анализ на изпълнението на общинските краткосрочни и дългосрочни програми за насърчаване използването на енергия от възобновяеми източници и биогорива през 2019 г. по региони за икономическо планиране в България

Анализ на изпълнението на общинските краткосрочни и дългосрочни програми за насърчаване използването на енергия от възобновяеми източници и биогорива през 2018 г. по региони за икономическо планиране в България

Анализ на изпълнението на общинските краткосрочни и дългосрочни програми за насърчаване използването на енергия от възобновяеми източници и биогорива през 2017 г. по региони за икономическо планиране в България

Анализ на изпълнението на общинските краткосрочни и дългосрочни програми за насърчаване използването на енергия от възобновяеми източници и биогорива през 2016 г. по региони за икономическо планиране в България

Анализи на изпълнението на общинските програми по енергийна ефективност

Анализ на изпълнението на общинските и областни програми по енергийна ефективност през 2021 г. по региони за икономическо планиране в България

Анализ на изпълнението на общинските и областни програми по енергийна ефективност през 2020 г. по региони за икономическо планиране в България

Анализ на изпълнението на общинските и областни програми по енергийна ефективност през 2019 г. по региони за икономическо планиране в България

Анализ за изпълнението на общинските и областни програми по енергийна ефективност през 2018 г. по региони за икономическо планиране в България

Анализ за изпълнението на общинските и областни програми по енергийна ефективност през 2017 г. по региони за икономическо планиране в България

Анализ за изпълнението на общинските и областни програми по енергийна ефективност през 2016 г. по региони за икономическо планиране в България

 

 ЕНЕРГИЙНА ЕФЕКТИВНОСТ

Наръчник за управление на енергийната ефективност в предприятията

Материали за самостоятелно обучение по наръчника

Брошура на Европейската енергийна мрежа (EnR) – история, роля, експертиза (на английски език)

 

ЧЛЕН 7 ОТ ДИРЕКТИВАТА ЗА ЕНЕРГИЙНАТА ЕФЕКТИВНОСТ

Разяснения по прилагането на чл. 7 от Директива 2012/27/ЕС в България за периода 2014-2020 г.

Изменения в чл. 7 от Директивата за енергийната ефективност и в ЗИД на ЗЕЕ за периода на задължение 2021-2030 г.