Информационни бюлетини

Анализ на изпълнението на общинските краткосрочни и дългосрочни програми за насърчаване използването на енергия от възобновяеми източници и биогорива през 2018 г. по региони за икономическо планиране в България

Анализ за изпълнението на общинските и областни програми по енергийна ефективност през 2018 г. по региони за икономическо планиране в България

Анализ на изпълнението на общинските краткосрочни и дългосрочни програми за насърчаване използването на енергия от възобновяеми източници и биогорива през 2017 г. по региони за икономическо планиране в България

Анализ за изпълнението на общинските програми по енергийна ефективност през 2017 г. по региони за икономическо планиране в България

Анализ на изпълнението на общинските краткосрочни и дългосрочни програми за насърчаване използването на енергия от възобновяеми източници и биогорива през 2016 г. по региони за икономическо планиране в България

Анализ за изпълнението на общинските програми по енергийна ефективност през 2016 г. по региони за икономическо планиране в България

Архив на информационните бюлетини

Бюлетин №1 изтеглете от ТУК

Бюлетин №2 изтеглете от ТУК

Бюлетин №3 изтеглете от ТУК

Бюлетин №4 изтеглете от ТУК

Бюлетин №5 изтеглете от ТУК