Акценти

Европейска платформа за добри практики за енергийна ефективност в промишлеността

Платформата е разработена в рамките на проект EU-MERCI „Повишаване на капацитета на заинтересованите страни за подпомагане на публичните органи при определянето и прилагане на устойчиви енергийни политики и мерки“, в който партньор от България е Черноморски изследователски енергиен център, а Агенция за устойчиво енергийно развитие е член на Комитет за наблюдение на проекта.
Партньорите по проекта EU-MERCI анализираха съществуващите „най-добри практики“ и законодателство в света и създадоха библиотека с „добри практики“ за всеки етап от производството в основните индустриални сектори, както и база с данни, която позволява търсене по конкретни параметри (големина на предприятието, държава, година на изпълнение, референтна схема и пр.). Платформата съдържа обобщени данни за реално изпълнени проекти в областта на енергийната ефективност в няколко промишлени сектора, подбрани и предоставени от партньорите по проекта, които разполагат с достъп до национални бази с данни (Австрия, Великобритания, Италия и Полша), а „добрите практики“ на проекта EU-MERCI представляват „техника или методика, която е доказала, посредством опит и научни изследвания, че води до желания резултат по устойчив начин“.
Промишлените сектори, представени в платформата са: алуминий, амоняк, цимент, керамика, кокс и нефт, мед, храни и напитки, стъкло, желязо и стомана, машини, целулоза и хартия. Всяка „Добра практика“ е налична за ползване като отделен файл, който съдържа описание на приетите мерки за енергийна ефективност и различни енергийни и икономически показатели, с помощта на които дадено предприятие може да прецени какви са възможностите за постигане на енергийна ефективност в специфични процеси.
Платформата може да бъде използвана на следния Интернет адрес: https://www.eumerci-portal.eu/
За повече информация за създадената платформа, както и в случай, че желаете споделите Вашето мнение, коментари и предложения за подобрение на платформата, може да използвате анкетата, публикувана на Интернет страницата на българския партньор на следния линк: https://www.bserc.eu/bg/news/last/id/56.html