Акценти

  

     АУЕР организира събитие в подкрепа на изпълнението на Националната схема за задължения по енергийна ефективност

 

 

На 1 ноември беше проведен семинар, организиран от Агенция за устойчиво енергийно развитие в подкрепа на търговците с енергия в страната, които изпълняват Националната схема за задължения за енергийна ефективност, определена в изпълнение на изискванията на чл. 7 от Директива 2012/27/ЕС. Темата на семинара беше „Финансиране и възможности за изпълнение на мерки по енергийна ефективност за постигане на индивидуалните цели за енергийни спестявания на търговците на енергия“. Като лектори в събитието се включиха международен екип на Европейската банка за възстановяване и развитие (ЕБВР), които представиха опита на ЕБВР във финансирането на енергийната ефективност при крайните потребители посредством енергийните компании, както и възможностите за партньорство с българските енергийни дружества. Фонд „Енергийна ефективност и възобновяеми източници“ също представи своите финансови продукти, които могат да бъдат използвани от задължените лица. Опит и добри практики при изпълнение на договори с гарантиран резултат бяха показани в панел, представен от членове на Алианс за енергийна ефективност, а Сименс България запозна присъстващите със съвременни технологични и дигитални решения за енергиен мениджмънт в сградите и индустрията.
Сред присъстващите на семинара, организиран от АУЕР, бяха представители на търговци с електрическа и топлинна енергия, природен газ и горива, както и на техните браншови организации.

 

 

 

 

 

 

 

 

Презентации от семинара:

1. EBRD - Utility Intermediated Energy Efficiency, and EBRD Financing Options – EN
2. EBRD - Финансиране на енергийната ефективност при крайните потребители посредством енергийните компании; възможности за финансиране от Европейска банка за възстановяване и развитие
3. Фонд Енергийна ефективност и възобновяеми източници – партньор при финансиране на проекти за повишаване на енергийната ефективност
4. Представяне. Визията на Алианс за енергийна ефективност за бъдещето на енергийната ефективност в България. Възможности за сътрудничество.
5. Иновативни решения за автономна индустрия – Bulgaria Engineering
6. Опит и практика от изпълнени над 30 ЕСКО договора в България – Алмина Консулт
7. Реализирани икономии от когенерация в Италия. Предварителен анализ за спестявания чрез хибридна енергийна система за хотели в България - "Куатроджи" ЕООД
8. Енергийни услуги в Югоизточна Европа. Примери - "Джи Джи И България" ООД
9. Примери и добра практика при доставка на енергоефективни продукти и услуги. Възможности за надграждане – Енерджи Ефект ЕАД
10. Енергийна ефективност в индустрията и инфраструктурата – преглед и тенденции – СИМЕНС България
11. Решения за енергийна ефективност в сградите - СИМЕНС България