Акценти

Европейски проект представя нов онлайн инструмент за договорите с гарантиран резултат

Европейският проект "Енергийна ефективност с гаранции за изпълнение в частния и държавния сектор" (guarantEE) се изпълнява от консорциум от 14 европейски страни и основната му цел е да разработи иновативни модели за бизнес и финансиране на проекти за договори с гарантиран резултат (популярни като ESCO модел). С повече информация за целите и резултатите от проекта може да се запознаете на Интернет страницата на проекта: http://guarantee-project.eu/about-guarantee/. Основната му цел е да се разработят и тестват решения, които да оценят адекватно разходите и ползите между ползвателя, собственика на сградата и ESCO компанията (тройно печеливш подход).
В рамките на този проект партньорите са разработили нов онлайн инструмент: EPC PreCheck "Изграждане на по-добър бизнес": договорите с гарантиран резултат (EPC) е модел за енергийни услуги, който успешно се прилага в цяла Европа за модернизиране на сгради и съоръжения. Услугите на EPC се състоят от набор от енергоспестяващи мерки, които обикновено се изпълняват и управляват от компания за енергийни услуги (например ESCo). Моделът EPC гарантира спестяване на енергия, след изпълнението на проект за повишаване на енергийната ефективност. Спестяванията често са достатъчни, за да се финансират пълните разходи по проекта. Този механизъм за финансиране с нисък риск се оказва обещаващ начин да се подпомогнат собствениците и потребителите да увеличат значително спестяванията си и да направят изпълнението на проекти по-достъпно. С EPC PreCheck за по-малко от 5 минути можете да разберете дали този модел работи за вас. Инструментът е достъпен на следния Интернет адрес:
https://www.epccheck.eu/en/index.