Акценти

 

Обявиха финалистите на Start Up Energy Award 2017, които ще

получат отличията си на 20 март по време на конференцията на

високо ниво „Берлин - Диалог „Енергиен преход“

 

 

Предвидените за провеждане на 20 март 2017 г. в Белин технически панаир и инициативата Start Up Energy Award 2017 са в рамките на амбициозен и широко подкрепян проект “Иновации в енергийния преход“ (Innovation in Energy Transition). Агенция за устойчиво енергийно развитие (АУЕР) се включи като подкрепяща организация в проекта, който се осъществява с подкрепата на министерствата на външните работи и на икономическите дейности на Германия и германската търговска камара. Още в края на 2016 г. публикувахме информация за стартирането на инициативата Start Up Energy Award 2017 (линк към новината на страницата на АУЕР: http://seea.government.bg/bg/akcenti/57-sabitiq-category/9896-auer-i-gea). На 31 януари 2017 г. приключи кандидатстването за получаване на отличие за компаниите и организациите, които чрез дейността си са допринесли за постигането на седемте цели на устойчивото развитие. Повече от 500 компании от 66 страни се състезаваха в 6 категории.
Връчването на наградите предстои на 20 март в гр. Берлин, когато ще се проведе и конференция на високо ниво „Берлин - Диалог „Енергиен преход“. Списъкът на финалистите, както и кратко описание на дейностите им, може да бъде намерен тук.
Всеки, който проявява интерес да присъства на събитието, може да получи повече информация от официалната му страница на адрес: http://www.startup-energy-transition.com/tech-festival/.