Акценти

„Домакински уреди, Европа 2015-2016“

Предоставяме на вниманието Ви първият доклад, който представя приноса на сектора на домакинските уреди за социалните, икономическите и екологичните аспекти за Европа и европейците.

Доклада е публикуван на 10 януари 2017г. от  ЕВРОПЕЙСКАТА АСОЦИАЦИЯ НА ПРОИЗВОДИТЕЛИТЕ НА ДОМАКИНСКИ УРЕДИ (CECED*).

Уредите не са просто уреди, те…

- генерират устойчив растеж (€43.8 милиарда оборот за 2013 г.)
   - създават и поддържат работни места (210 000 преки работни места; над 900 000 работни места, свързани със сектора, 3 % от заетостта в производството в ЕС за 2014 г.)
   - допринасят за намаляване на въздействието на потребителите върху околната среда (средно претегленият индекс за енергийна ефективност на уредите нараства с по 6 % на годишна база между 2011 и 2013 г.)
 

Повече информация може да намерите на страницата на СЕСЕД България  на следния линк: https://cecedbulgaria.bg/news/%d0%b4%d0%be%d0%bc%d0%b0%d0%ba%d0%b8%d0%bd%d1%81%d0%ba%d0%b8%d1%82%d0%b5-%d1%83%d1%80%d0%b5%d0%b4%d0%b8-%d0%be%d0%b1%d1%81%d0%bb%d1%83%d0%b6%d0%b2%d0%b0%d1%82-%d0%b5%d0%b2%d1%80%d0%be%d0%bf%d0%b0/.