Акценти

 

         

                                                                                             

 

Агенция за устойчиво енергийно развитие – домакин на двудневна работна среща на членовете на Европейската енергийна мрежа

Европейската енергийна мрежа (EnR) понастоящем наброява 24 европейски енергийни агенции, отговарящи за планирането, управлението и прегледа на националните политики за научни изследвания, развитие, демонстрация или разпространение в областта на енергийната ефективност и възобновяемата енергия и намаляването на негативните ефекти от изменението на климата.
Като член на Мрежата Агенция за устойчиво енергийно развитие (АУЕР) беше домакин на двудневна работна среща - Thinking group на EnR. Подобни срещи на членовете на Мрежата се организират поне веднъж годишно, но за първи път това събитие се провежда в България под домакинството на АУЕР.
На 24 октомври членовете на мрежата – енергийни агенции и регулатори от Румъния, Италия, Гърция, Португалия, Франция и Германия имаха възможността да се запознаят с темите за финансирането на енергийната ефективност в България и за борбата с енергийната бедност в Европа. За лектори от страната домакин АУЕР покани представители на Фонд „Енергийна ефективност и възобновяеми източници“, Алианс за енергийна ефективност, Центъра за енергийна ефективност ЕнЕфект и финансовата консултантска компания Mattig-Levercom Management Partners България, които представиха създадения от тях продукт за оценка на инвестиционни проекти по енергийна ефективност. С онлайн връзка от офиса си в Люксембург в срещата се включиха лектори от Европейската инвестиционна банка, които представиха Ръководството за статистическото третиране на договорите с гарантиран резултат и финансовия механизъм на Банката – ELENA, който предоставя грант за подготовка на инвестиционни програми на публични власти и частни клиенти.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Вторият ден на работната среща на членовете на Мрежата беше посветен на посещение в Центъра за енергийни анализи към Технически университет – София. Експертите от Европейските енергийни агенции бяха впечатлени от съвременната апаратура за измерване на енергийни характеристики на сгради и промишлени системи и тестовата площадка към Центъра. Гостите се запознаха подробно с провежданите в лабораториите изследвания и разработваните проекти в областта на енергийната ефективност и възобновяемите източници на енергия.
Организацията на двудневната среща и домакинството на АУЕР бяха високо оценени от колегите ни от Европейските енергийни агенции.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Презентации от работната среща на 24 октомври 2018 г.:

1. “Bulgarian Energy Efficiency – facts and figures”, SEDA Bulgaria
2. “Principles of Financing Residential Buildings’ Renovation in Central and Eastern Europe”, Bulgarian-Austrian Consultancy Company
3. “Boosting the Energy Efficiency in EU by financial tools for preparation and implementation of bankable Energy Efficiency Projects (EEPs)”, Matting-Levercom Management Partners Bulgaria
4. “The Bulgarian ESCO market perspectives”, Alliance for Energy Efficiency in Bulgaria
5. “The Bulgarian Energy Efficiency Fund and the role of energy service companies (ESCOs)”, Energy Efficiency and Renewable Sources Fund
6. “The Guide to the Statistical Treatment of Energy Performance Contracts”, European Investment Bank
7. “Fighting off energy poverty: the role of local authorities”, EnEffect, Center for Energy Efficiency