Списък по чл. 21 от ЗЕВИ
(530 записи)
Name2  Удостов. №  Обучаваща институция  Специалност  Професия  Част от професия  Степен  Фирма 
Георги Терзийски469-76/28.10.2020Център за професионално обучение към Камара на инсталаторите в БългарияВъзобновяеми енергийни източници (код 5220308)Техник на енергийни съоръжения и инсталации (код 522030)Инсталиране на фотоволтаицитрета степенУХТ Пловдив
Иван ГочевBGC-PV-069/20.04.2013 г.Център за професионално обучение към "Български газов център" ЕАД-СофияВъзобновяеми енергийни източници (код 5220408)Монтьор на енергийни съоръжения и инсталации (код 522040)Монтиране и експлоатация на фотоволтаични системивтора степенФИЛКАБ АД, Пловдив
Красимир ХристодоровBGC-PV-070/20.04.2013 г.Център за професионално обучение към "Български газов център" ЕАД-СофияВъзобновяеми енергийни източници (код 5220408)Монтьор на енергийни съоръжения и инсталации (код 522040)Монтиране и експлоатация на фотоволтаични системивтора степенФИЛКАБ АД, Пловдив
Йордан ДингилскиBGC-PV-097/27.08.2015 г.Център за професионално обучение към "Български газов център" ЕАД-СофияВъзобновяеми енергийни източници (код 5220408)Монтьор на енергийни съоръжения и инсталации (код 522040)Термопомпени инсталациитрета степенФИЛКАБ СОЛАР ООД, Пловдив
ИВАН ТЕНЧЕВBGC-PV-05220408-D / 11.03.2020г. Протокол №11 от 11.03.2020г. Център за професионално обучение към "Български газов център" ЕАД-СофияВъзобновяеми енергийни източници (код 5220408)Монтьор на енергийни съоръжения и инсталации (код 522040) Частно лице
КИРИЛ НЕСТОРОВBGC-PV-05220408-D / 02.06.2020г. Протокол №16 от 02.06.2020г. Център за професионално обучение към "Български газов център" ЕАД-СофияВъзобновяеми енергийни източници (код 5220408)Монтьор на енергийни съоръжения и инсталации (код 522040) Частно лице
Петър Дивитаков№ 138-17/25.10.2013 г.Център за професионално обучение към КИБВъзобновяеми енергийни източници (код 5220408)Монтьор на енергийни съоръжения и инсталации (код 522040)Възобновяеми енергийни източницивтора степенШнайдер електрик България-ЕООД, Пловдив
Пламен Стоянов№ 139-18/25.10.2013 г.Център за професионално обучение към КИБВъзобновяеми енергийни източници (код 5220408)Монтьор на енергийни съоръжения и инсталации (код 522040)Възобновяеми енергийни източницивтора степенШнайдер електрик България-ЕООД, Пловдив
Милко МендевBGC-PV-017/07.03.2012 г. Център за професионално обучение към "Български газов център" ЕАД-СофияВъзобновяеми енергийни източници (код 5220408)Монтьор на енергийни съоръжения и инсталации (код 522040)Монтиране и експлоатация на фотоволтаични системивтора степенЮТЕК ГАЗ ЕООД, Пловдив
Светослав ГеоргиевBGC-PV-05220408-D / 27.01.20г. Протокол №03 от 27.01.20г.Център за професионално обучение към "Български газов център" ЕАД-СофияВъзобновяеми енергийни източници (код 5220408)Монтьор на енергийни съоръжения и инсталации (код 522040) „МСВ Енерджи“ЕООД ЕИК: 205907573,
гр. София,
МОЛ:Светослав Георгиев Георгиев
Стр. 27 / 27
<<Първа <Предишна 23 24 25 2627 Следваща> Последна>>