Архив ОБЯВИ Архив ОБЯВИ

Обявление за конкурс за незаета длъжност за Младши експерт „контрол и регистър гаранции за произход на енергия от възобновяеми източници” в Агенция за устойчиво енергийно развитие

Обявлението е публикувано в www.zaplata.bg на 04.01.2019 г.

Срок за подаване на документи - 14.01.2019 г.

Образци на документи по чл.17 от Наредбата за провеждане на конкурсите за държавни служители (НПКДС):

Обявление за конкурс за незаета длъжност за Служител по сигурността на информацията в АУЕР

Обявлението е публикувано в www.zaplata.bg на 06.06.2018 г.

Срок за подаване на документи - 18.06.2018 г.

Образци на документи по чл.17 от Наредбата за провеждане на конкурсите за държавни служители (НПКДС):

Процедура по набиране на оферти за избор на изпълнител за извършване на обследване за енергийна ефективност и сертифициране на сграда

Обявление

Техническо задание

Протокол

На 09.03.2018 г. от 11.00 ч. в Заседателната зала на АУЕР ще бъде избран изпълнител за извършване на обследване за енергийна ефективност и сертифициране на сградата на АУЕР чрез жребий. Всички заинтересовани лица могат да присъстват.

Протокол № 2

Още статии ...

  1. Обявление за конкурс за незаета длъжност за Младши експерт „контрол и регистър ГПЕВИ” в АУЕР
  2. Обявление за конкурс за незаета длъжност за Главен експерт „контрол и регистър ГПЕВИ” в АУЕР
  3. Обявление за конкурс за незаети длъжности за Младши експерт „схеми за насърчаване на енергийна ефективност и възобновяеми източници на енергия” в АУЕР
  4. Обявление за конкурс за незаети длъжности за Младши експерт „анализ и потенциал на енергийна ефективност и възобновяеми източници на енергия, индивидуални цели” в АУЕР
  5. Обявление за конкурс за незаети длъжности за държавни служители в АУЕР
  6. Обявление за конкурс за незаети длъжности за държавни служители в АУЕР
  7. Обявление за конкурс за незаети длъжности за държавни служители в АУЕР
  8. Обявление за конкурс за незаети длъжности за държавни служители в АУЕР
  9. Обявление за конкурс за незаети длъжности за държавни служители в АУЕР
  10. Обява за конкурси за незаети длъжности за държавни служители в АУЕР