Събития Събития

Провеждане на Шести международен инвестиционен форум за възобновяема енергия и енергийна ефективност

Уважаеми госпожи и господа,

Уведомявам Ви, че в Министерството на външните работи на Република България е получена нота с № 1111 от 24.10.2019 г. от Посолството на Хашемитско кралство Йордания в Букурещ за провеждане на Шести международен инвестиционен форум за възобновяема енергия и енергийна ефективност, който ще се проведе в Аман, Йордания в периода 17-19 декември 2019 г.


Форумът е свързан с предстоящо учредяване на Арабска комисия за възобновяема енергия с основна цел повишаване на инвестициите в производството на енергия от възобновяеми източници и енергийната ефективност в държавите от Близкия Изток и югоизточна Азия в сътрудничество с държави от Централна и Източна Европа, като се подчертава необходимостта от набиране на специализирани експертни познания и опит.

Таксата за участие е 1000 USD/участник и 250 USD/на квадратен метър изложбена площ.

За повече информация:

Министерство на външните работи
Дирекция „Близък Изток и Африка“
Гр. София, ул. „Александър Жендов“ № 2
Тел. +359 (2) 948 23 91, факс +359 (2) 948 25 30
e-mail: Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите.
Международен координатор на изложението:
Инж. Мохамед Хамури
Тел: 00962796556180
Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите.

 

                      

 

 

 За четвърта година обещаващи новосъздадени компании могат да кандидатстват за наградата Start Up Energy Transition 2020
Агенция за устойчиво енергийно развитие (АУЕР) е част от мрежата от партньори на платформата Start Up Energy Transition (SET), управлявана от Германската енергийна агенция (dena) в сътрудничество със Световния енергиен съвет (WEC). SET платформата се състои от годишната SET награда, техническия фестивал SET Tech Festival и глобална мрежа от иноватори, корпоративни клиенти и инвеститори. Наградата SET e международен конкурс за стартиращи фирми и нови компании в световен мащаб, които работят по идеи, засягащи глобалния енергиен преход и изменението на климата. За четвърта година от наградата SET стартиращите фирми могат да кандидатстват до 15.01.2020 г. за една от петте категории, всички насочени към насърчаване на чистата енергия: Възобновяеми енергии и материали; Дигитални енергийни системи; Енергийно ефективни решения; „Умна“ мобилност и Специална награда: Quality Access & Sustainable Development Goal (SDG) 7.
Трите най-обещаващи новосъздадени компании от всяка една категория ще бъдат поканени в Берлин да представят своите бизнес идеи на ежегодната среща на високо равнище – SET Tech Festival, която ще събере мрежата заедно през март 2020 г.
На всички новосъздадени фирми, които имат амбицията да бъдат иновативни и вярват в успешните си идеи препоръчваме да кандидатстват, за да имат шанс да получат признание за работата и идеите си. Критериите за подбор на иновативни компании и организации и on-line формата за кандидатстване могат да бъдат намерени на Интернет страницата на SET Award 2020.
За повече информация относно наградата SET можете да се свържете и с Ms. Alexandra Khripko от Германската енергийна агенция: Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите.
Желаем успех на всички компании, които се включат в надпреварата.

 

 

 

 

 

 

 

Експерти от България и Северна Македония ще си сътрудничат в областта на

енергийната ефективност и ВИЕ

На 10 май 2019 г. в гр. Скопие беше подписан Меморандум за сътрудничество между Агенция за устойчиво енергийно развитие (АУЕР) и Енергийната агенция на Република Северна Македония (ЕАРСМ). Подписването на Меморандума беше последвано от работен семинар, организиран съвместно от ЕАРСМ и Камарата на сертифицираните инженери и архитекти в Северна Македония, които бяха и домакин на събитието. Камарата е единствената инженерна камара в Република Северна Македония, упълномощена от националното законодателство да издава сертификати на инженерите в страната от гледна точка на тяхната професионална квалификация и е единствената институция, оправомощена в Р Северна Македония да издава сертификати за чуждестранни инженери, които искат да работят в страната. Организацията има дългогодишно утвърдено партньорство с ЕАРСМ като предоставя експертизата си при изготвянето на правната и функционална рамка за прилагане на мерки за насърчаване на енергийната ефективност.

Меморандумът, подписан от АУЕР и ЕАРСМ предвижда развиване на сътрудничество между двете агенции основно чрез обмен на опит и най-добри практики, свързани с енергийната ефективност и възобновяемите енергийни източници, съвместна разработка и трансфер на знания за устойчиво развитие и смекчаване на отрицателните последици от изменението на климата и повишаване на обществената информираност за значимостта и ползите от повишена енергийна ефективност и използването на възобновяеми енергийни източници.

В рамките на работния семинар, проведен в Скопие, бяха представени дейностите на АУЕР и на ЕАРСМ – участие в изготвяне на стратегически документи, изготвяне на анализи и оценки, участие в европейски проекти, организиране на обучения на заинтересованите страни и на информационни кампании за повишаване на енергийната ефективност и насърчаване използването на енергия от възобновяеми източници. Подробно беше представен анализ на състоянието на енергийната ефективност в България, политиките и мерките, които страната ни изпълнява в съответствие с Директива 2012/27/ЕС и с Национален план за действие по енергийна ефективност 2014-2020 (НПДЕЕ), както и оценка на напредъка по изпълнението на националната цел за енергийна ефективност, като резултат от изготвения от АУЕР Годишен отчет на изпълнението на НПДЕЕ през 2018 г. Технически университет-София също взе участие в събитието, като представи специализиран софтуер за изчисление на енергийните характеристики на сградите, който се използва в нашата страна при извършване на енергийни одити на сгради, в съответствие с разпоредбите на Директива 2010/31/ЕС.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                                                               

 

 

Покана за участие в текущо изследване на влиянието и ефективността на законовата среда по проект с партньор АУЕР


Агенция за устойчиво енергийно развитие (АУЕР), заедно с Софийска енергийна агенция - Софена са партньори на Българска стопанска камара (БСК) в изпълнението на проект BG05SFOP001-2.009-0144 „Повишаване на гражданското участие в процесите на формулиране, изпълнение и мониторинг на политики и законодателство в областта на енергийната ефективност“, финансиран по Оперативна програма „Добро управление“, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд.
За отразяване на специфичните особености на групите заинтересовани страни са подготвени индивидуализирани въпросници в зависимост от вида на заинтересованата страна. Целта на изследването е да се проучат съществуващите практики и често срещаните затруднения в прилагането на нормативната уредба, както и да се съберат предложения за оптимизирането и в областта на енергийната ефективност.
Резултатите ще бъдат официално представени през месец юли 2019 г. и ще бъдат публикувани в сайта на БСК и на страниците на партньорите: АУЕР и Софена.
Като гарантираме необходимата конфиденциалност, Ви каним да се включите в анкетата до 31 март 2019 г. Всички участници в анкетата ще получат индивидуално по e-mail от БСК резултатите от проучването.
Електронните въпросници, в зависимост от вида на заинтересованата страна, могат да бъдат намерени на следните адреси:
Въпросник за търговци на енергия - https://goo.gl/forms/GruFq5tTnU7UKY222
Въпросник за крайни потребители - https://goo.gl/forms/s8RO7QsKjikyYx8f2
Въпросник за НПО - https://goo.gl/forms/OeRu6OInm2QMWlkz1
Въпросник за енергийни одитори - https://goo.gl/forms/pZPEZyAOAIlOTZFO2

Предварително благодарим за отделеното време и внимание!

 

 

 

 

 

 

Европейската комисия обявява конкурс за проекти в областта на устойчивата енергия


В рамките на ежегодната инициатива на Европейската комисия „Европейска седмица на устойчивата енергия за 2019 г. (EUSEW)“ се организира и т.нар. Sustainable Energy Awards – награди за проекти в областта на устойчивата енергия. Всеки в Европейския съюз би могъл да представи проект - от местна инициатива до програма в цялата индустрия - която би могла да помогне на гражданите, промишлеността и публичния сектор да работят за енергийния съюз.
През настоящата година Комисията би искала да подчертае усилията на няколко страни, като България е една от тях. Предложения от кандидати за участие в конкурса ще се приемат до 11 февруари 2019 г.
Повече информация за инициативата и условията за участие може да бъде намерена на Интернет страницата на Sustainable Energy Awards.
Също така на страницата на конкурса могат да бъдат намерени и формуляр за кандидатстване, насоки за кандидатите и често задавани въпроси в помощ на желаещите да се включат в конкурса.
Екипът на АУЕР пожелава успех на всички кандидати.

Механизмите за покриване на индивидуалните цели, на разположение на задължените лица по силата на чл. 14, ал. 4 от ЗЕЕ, дават възможност за диференциран подход на търговците на енергия, миксирайки по най-подходящия начин количеството директни инвестиции в ЕСКО проекти, вноски във фондове за енергийна ефективност и закупуването на Удостоверения за енергийни спестявания.

В изпълнение на определените индивидуални цели, приети с протокол на Министерски съвет №27 от 11.07.2018г. в Агенцията за Устойчиво Енергийно Развитие (АУЕР), в присъствието на Главния секретар на агенцията, на 28.11.2018 г. задълженото лице “Енерджи маркет” АД, представлявано от търговския директор Рангел Димитров, придоби реализирани Удостоверения за енергийни спестявания, издадени на Девня Цимент АД. По този начин търговецът на електрическа енергия покрива задълженията си за 2017г. и прехвърля излишъка за 2018г.

С настоящия акт, още едно задължено лице, търговец на електрическа енергия, се възползва от предоставената от закона възможност да покрие индивидуалните си цели по силата на чл. 14, ал. 4 от ЗЕЕ, придобивайки Удостоверения за енергийни спестявания, реализирани за повишаване на енергийната ефективност от българската индустрия.

 

            

 

 

Обещаващи новосъздадени компании могат да кандидатстват за наградата Start Up Energy Transition 2019

Агенция за устойчиво енергийно развитие (АУЕР) е част от мрежата от партньори на платформата Start Up Energy Transition (SET), управлявана от Германската енергийна агенция (dena) в сътрудничество със Световния енергиен съвет (WEC). SET платформата се състои от годишната SET награда, техническия фестивал SET Tech Festival и глобална мрежа от иноватори, корпоративни клиенти и инвеститори. Наградата SET e международен конкурс за стартиращи фирми и нови компании в световен мащаб, които работят по идеи, засягащи глобалния енергиен преход и изменението на климата. За трета година от наградата SET, стартиращите фирми могат да кандидатстват за една от петте категории до 31.01.2019 г.
Трите най-обещаващи новосъздадени компании от всяка една категория ще бъдат поканени в Берлин да представят своите бизнес идеи на ежегодната среща на високо равнище – SET Tech Festival, която ще събере тази впечатляваща мрежа заедно на 9 април 2019 г.
Победителите получават парична награда и награждаването ще се осъществи по време на церемония, част от конференцията „Берлин – Диалог „Енергиен Преход”. Освен това, първите 100 стартиращи компании ще бъдат поканени на 24-ия Световен енергиен конгрес в Абу Даби през септември 2019 г., като ще имат осигурени безплатно пътуване и демонстрация по време на конгреса.
На всички новосъздадени фирми, които имат амбицията да бъдат иновативни и вярват в успешните си идеи препоръчваме да кандидатстват, за да имат шанс да получат признание за работата и идеите си. Критериите за подбор на иновативни компании и организации и on-line формата за кандидатстване могат да бъдат намерени на Интернет страницата на SET Award 2019.
За повече информация относно наградата SET можете да се свържете с Ms. Alexandra Khripko от Германската енергийна агенция: Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите.
Желаем успех на всички компании, които решат да се включат в надпреварата.

 

         

                                                                                             

 

Агенция за устойчиво енергийно развитие – домакин на двудневна работна среща на членовете на Европейската енергийна мрежа

Европейската енергийна мрежа (EnR) понастоящем наброява 24 европейски енергийни агенции, отговарящи за планирането, управлението и прегледа на националните политики за научни изследвания, развитие, демонстрация или разпространение в областта на енергийната ефективност и възобновяемата енергия и намаляването на негативните ефекти от изменението на климата.
Като член на Мрежата Агенция за устойчиво енергийно развитие (АУЕР) беше домакин на двудневна работна среща - Thinking group на EnR. Подобни срещи на членовете на Мрежата се организират поне веднъж годишно, но за първи път това събитие се провежда в България под домакинството на АУЕР.
На 24 октомври членовете на мрежата – енергийни агенции и регулатори от Румъния, Италия, Гърция, Португалия, Франция и Германия имаха възможността да се запознаят с темите за финансирането на енергийната ефективност в България и за борбата с енергийната бедност в Европа. За лектори от страната домакин АУЕР покани представители на Фонд „Енергийна ефективност и възобновяеми източници“, Алианс за енергийна ефективност, Центъра за енергийна ефективност ЕнЕфект и финансовата консултантска компания Mattig-Levercom Management Partners България, които представиха създадения от тях продукт за оценка на инвестиционни проекти по енергийна ефективност. С онлайн връзка от офиса си в Люксембург в срещата се включиха лектори от Европейската инвестиционна банка, които представиха Ръководството за статистическото третиране на договорите с гарантиран резултат и финансовия механизъм на Банката – ELENA, който предоставя грант за подготовка на инвестиционни програми на публични власти и частни клиенти.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Вторият ден на работната среща на членовете на Мрежата беше посветен на посещение в Центъра за енергийни анализи към Технически университет – София. Експертите от Европейските енергийни агенции бяха впечатлени от съвременната апаратура за измерване на енергийни характеристики на сгради и промишлени системи и тестовата площадка към Центъра. Гостите се запознаха подробно с провежданите в лабораториите изследвания и разработваните проекти в областта на енергийната ефективност и възобновяемите източници на енергия.
Организацията на двудневната среща и домакинството на АУЕР бяха високо оценени от колегите ни от Европейските енергийни агенции.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Презентации от работната среща на 24 октомври 2018 г.:

1. “Bulgarian Energy Efficiency – facts and figures”, SEDA Bulgaria
2. “Principles of Financing Residential Buildings’ Renovation in Central and Eastern Europe”, Bulgarian-Austrian Consultancy Company
3. “Boosting the Energy Efficiency in EU by financial tools for preparation and implementation of bankable Energy Efficiency Projects (EEPs)”, Matting-Levercom Management Partners Bulgaria
4. “The Bulgarian ESCO market perspectives”, Alliance for Energy Efficiency in Bulgaria
5. “The Bulgarian Energy Efficiency Fund and the role of energy service companies (ESCOs)”, Energy Efficiency and Renewable Sources Fund
6. “The Guide to the Statistical Treatment of Energy Performance Contracts”, European Investment Bank
7. “Fighting off energy poverty: the role of local authorities”, EnEffect, Center for Energy Efficiency

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

АУЕР представи инструменти за оценка на политиката по енергийна ефективност


Агенция за устойчиво енергийно развитие (АУЕР) организира семинар-обучение на тема „Инструменти за оценка на политиката по енергийна ефективност“, насочен към националните и местни администрации и институции, които наблюдават и анализират състоянието, тенденциите и политиките в областта на енергийната ефективност.
Целта на семинара, който се проведе на 24 юли, беше да се получи по-ясна информация за различните индикатори, за избора на подходящи индикатори и за анализ на наблюдаваните тенденции; какви методи се използват за оценка на политиките по енергийна ефективност и как да се използват получените резултати. Семинарът беше организиран в рамките на проект „Инструменти за оценка на политиката по енергийна ефективност“ ODYSSEE-MURE 2015, в който АУЕР е партньор заедно с още 30 институции и организации от Европа.
По време на семинара беше представена база данни ODYSSEE и индикаторите за енергийна ефективност, които се използват за оценка на повишаването на енергийната ефективност и за измерване на икономиите на енергия на национално и секторно ниво. Бяха показани още начините за анализ на тенденциите в развитието на различни икономически сектори, както и инструментите, които позволяват сравнение на състоянието и тенденциите в енергийната ефективност в България и другите страни от ЕС. От базата данни с политики и мерки за енергийна ефективност – MURE, бяха представени два нови инструмента, разработени в рамките на проекта - „Оценка на въздействието на политики по енергийна ефективност“ и „Допълнителни ползи от мерките по енергийна ефективност“.
Всички инструментите, разработени в ODYSSEE и MURE, са публични и могат да бъдат намерени на Интернет страницата на двете бази данни: ODYSSEE: http://www.indicators.odyssee-mure.eu/ и MURE: http://www.measures-odyssee-mure.eu/

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Презентации:
1. Индикатори за енергийна ефективност. База данни ODYSSEE
2. Сравнение на състоянието и тенденциите в енергийната ефективност в България и другите страни от ЕС
3. Нови инструменти в база данни MURE – „Оценка на въздействието на политики по енергийна ефективност“ и „Допълнителни ползи от мерките по енергийна ефективност“

 

АГЕНЦИЯ ЗА УСТОЙЧИВО ЕНЕРГИЙНО РАЗВИТИЕ ЩЕ ПОВИШАВА ИНФОРМИРАНОСТТА И КАПАЦИТЕТА НА БЪЛГАРСКИТЕ ПРЕДПРИЯТИЯ ЗА РЕАЛИЗИРАНЕ НА ДЕЙНОСТИ И МЕРКИ ПО ЕНЕРГИЙНА ЕФЕКТИВНОСТ И СЪЗДАВАНЕ НА БИЗНЕС МОДЕЛ ЗА ПОДПОМАГАНЕ НА СХЕМАТА ЗА ЗАДЪЛЖЕНИЯ ЗА ЕНЕРГИЙНИ СПЕСТЯВАНИЯ И СВЪРЗАНИТЕ С НЕЯ ДЕЙНОСТИ

 АГЕНЦИЯ ЗА УСТОЙЧИВО ЕНЕРГИЙНО РАЗВИТИЕ стартира изпълнението на проект: по Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност“ 2014-2020, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие, договор № BG16RFOP002-3.003-0001-C01/02.05.2018 г.
Проектът беше официално представен на конференция на 27-ми юни 2018 г. /сряда/ в сградата на Агенция за устойчиво енергийно развитие.
На събитието присъстваха представители на министерство на енергетиката, БТПП, БСК, НСИ, неправителствени организации, организациии на енергийните одитори, търговци на енергия и др.
Проектът предвижда подпомагане и оптимизиране изпълнението на задълженията на предприятията по Закона за енергийна ефективност, вкл. МСП, за извършване на обследване за енергийна ефективност, реализиране на мерки за енергийна ефективност и управление на енергията; стимулиране на пазарните принципи за изпълнение на мерки за енергийна ефективност в предприятията, чрез повишаване на доверието в договори с гарантиран резултат и тяхното популяризиране; Повишаване обема и качеството на предоставяните енергийно-ефективни услуги, разширявайки обхвата им и към МСП.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

------------------------------------------------------ www.eufunds.bg ------------------------------------------------------

“Този документ е създаден с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност“ 2014-2020, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие. Цялата отговорност за съдържанието на документа се носи от Агенция за устойчиво енергийно развитие и при никакви обстоятелства не може да се приема, че този документ отразява официалното становище на Европейския съюз и Управляващия орган.”

 

Презентация от конференцията по представянето на проекта

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Още статии ...

  1. Европейската комисия представи Плана за стратегически енергийни технологии (SET-Plan) на работен семинар в АУЕР
  2. Встъпитална конференция за представянето на проект
  3. Семинар на АУЕР разпространи добри практики в помощ на търговците с енергия в страната
  4. Резюме на резултатите от първата пленарна среща по проект „Съгласувано действие
  5. АУЕР проведе едноседмично обучение на експерти по енергийна ефективност от общински и областни администрации
  6. Европейска платформа за добри практики за енергийна ефективност в промишлеността
  7. АУЕР организира събитие в подкрепа на изпълнението на Националната схема за задължения по EE
  8. Европейската енергийна мрежа обсъди проблемите на енергийната бедност в Европа
  9. Европейски проект представя нов онлайн инструмент за договорите с гарантиран резултат
  10. Експерти от АУЕР се запознаха с опита на Австрия в енергийното моделиране и в изготвянето на сравнителен анализ за индустрията