Антикорупция

 Сигнали за корупция могат да бъдат подавани:

 

  • на телефон 02/915 4036 всеки работен ден от 09.00 ч. до 17.00 ч.;
  • по пощата на адреса на АУЕР: 1000 София, ул. "Екзарх Йосиф" № 37/ ул."Сердика" № 11;
  • на e-mail: Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите. ;
  • чрез Комисията за превенция и противодействие на корупцията към Министерски съвет тук;
  • в пощенска кутия за сигнали "Антикорупция", намираща се на входа на АУЕР на ул."Сердика" № 11, София.


Могат да се подават сигнали за корупция, които са свързани САМО и ЕДИНСТВЕНО със служители на Агенцията за устойчиво енергийно развитие (АУЕР). Ако сигналът за корупция не е свързан със служители на АУЕР, а засяга друго звено от държавната администрация, НЕ Е В НАШИТЕ ПРАВОМОЩИЯ да работим по него.

Съгласно чл. 111, ал. 4 от Административно процесуалния кодекс, не се образува производство по анонимни предложения и сигнали, както и по сигнали, отнасящи се до нарушения, извършени преди повече от две години.

 

Вътрешни правила за прилагане на антикорупционни процедури в това число и за докладване при установяване на информация/данни за допуснати нередности, измами, злоупотреби и др. в АУЕР

Вътрешни правила за защита на лицата, подали сигнали за корупция и/или конфликт на интереси подадени в АУЕР

 

Декларации по чл. 35 от Закона за противодействие на корупцията и за отнемане на незаконно придобитото имущество, подадени от служителите в АУЕР / архив до 2021 г./

Декларации по чл. 35 от Закона за противодействие на корупцията и за отнемане на незаконно придобитото имущество, подадени от служителите в АУЕР -2023

Декларации по чл. 35 от Закона за противодействие на корупцията и за отнемане на незаконно придобитото имущество, подадени от служителите в АУЕР - 2022 г

Декларации по чл. 12 от ЗПУКИ на служителите от АУЕР, правоприемник на АЕЕ

РЕГИСТЪР НА ДЕКЛАРАЦИИТЕ ПО ЧЛ. 29 ОТ ЗДСл И ЧЛ. 107а, АЛ. 5 ОТ КТ, ВЪВ ВРЪЗКА С ЧЛ. 49 ОТ ЗАКОН ЗА ПРОТИВОДЕЙСТВИЕ НА КОРУПЦИЯТА