ИЗТОЧНИЦИ НА ФИНАНСИРАНЕ на проекти за подобряване на енергийната ефективност и на проекти, използващи енергия от възобновяеми източници в България